SEO je skratka pre anglický pojem Search Engine Optimization, po slovensky optimalizácia pre vyhľadávače. Čo všetko sa za touto skratkou schováva? Pozrime sa ako SEO dokáže zvýšiť predaje vašej firmy či povedomie o vašej značke vďaka zvýšenej návštevnosti.


Ako ľudia prichádzajú na náš web?

Začnime tým, že na web firmy, eshopu či blogu môže prichádzať návštevnosť z rôznych kanálov: zo sociálnych sietí, z platenej reklamy na Googli (PPC), z e-mailových kampaní (newslettre), z vyhľadávania vo vyhľadávačoch (tzv. organická návštevnosť), a tak ďalej. SEO ako také sa zaoberá len posledným z menovaných. Našou snahou v SEO bude, aby čo najviac ľudí (potenciálnych klientov či zákazníkov) našlo náš web počas vyhľadávania rôznych dopytov – čiže pri tzv. googlení

V ideálnom prípade chceme, aby človek po zadaní vyhľadávacieho dopytu či kľúčového slova do Googlu ako prvý uvidel náš web a aby na neho následne klikol. Inak povedané, chceme aby sa naša doména (web) umiestnila vo vyhľadávaní na tento dopyt (kľúčové slovo) na prvej, prípadne niekde medzi prvými pozíciami. Čím nižšiu pozíciu vo vyhľadávaní obsadíme, tým nižšia šanca, že na náš web niekto klikne. 


Faktory ovplyvňujúce organickú návštevnosť v SEO

Najpoužívanejším vyhľadávačom u nás, ale aj vo svete je Google. Pozrieme sa preto primárne na to, ako SEO ovplyvňuje návštevnosť z vyhľadávaní na Googli.

Google má sofistikovaný systém vyhodnocovania domén, ktorý podľa všetkého obsahuje cez 200 faktorov, ktoré na celkové hodnotenie majú vplyv. Rôzne faktory majú rôznu váhu (niektoré majú väčší vplyv na hodnotenie, iné menší). 

Aktivity v SEO môžeme rozdeliť na 2 časti:

  1. On Page SEO, ktoré pracuje s faktormi, ktoré sa týkajú priamo nášho webu 
  2. Off Page SEO, sa zameriava na faktory, ktoré ovplyvňujú náš web takpovediac z vonku

On Page SEO faktory sa ďalej dajú rozdeliť na obsahové a technické.

Nižšie si ukážeme, ktoré faktory patria medzi tie najdôležitejšie a oplatí sa na ne zamerať ako na prvé.


Obsahové On Page SEO faktory

Kvalitný obsah: obsah, ktorý užívateľovi dá relevantné informácie a presné odpovede na to, čo hľadal; patrí medzi najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce hodnotenie webu v rámci SEO

Používanie správnych kľúčových slov na správnych miestach: to znamená v URL, v názve článku či podstránky, v tagoch, v podnadpisoch H1 – H6, v meta popisku, v Alt textoch obrázkov či v texte samotnom. Je ale veľmi dôležité, aby sme kľúčové slová používali prirodzene a nie nasilu vkladali všade tam, kde je to možné. Takéto praktiky dokáže Google veľmi rýchlo odhaliť a penalizovať

Architektúra webu a štruktúra URL: všetky časti webu by mali byť pre užívateľa ľahko dostupné (každá podstránka či článok ideálne do 3 kliknutí). Zároveň platí, že čím dôležitejšia stránka je, tým dostupnejšia by mala byť. URL by mali byť čo najkratšie a jasne popisovať, o čom daná stránka je. Tiež pomáha mať na webe site mapu a súbor robots.txt, ktoré Googlu umožňujú rýchlejšie identifikovať všetky stránky webuTechnické On Page SEO faktory

Rýchlosť načítania jednotlivých stránok: čím rýchlejší web máte, tým lepšie hodnotenie v očiach Googlu. Veľký vplyv na to má veľkosť obrázkov, javascriptové prvky či iné vizualizácie

Implementovaný SSL certifikát: používanie HTTPS šifrovania patrí medzi najdôležitejšie SEO signály a užívateľom ukazuje, že web je zabezpečený a je bezpečné sa na ňom zdržiavať

Použiteľnosť na mobilných zariadeniach: vzhľad zobrazenia web stránky by sa mal prispôsobiť tomu, či si ho užívateľ prezerá na počítači, smartfóne alebo na tablete. Okrem toho, že ide o silný SEO faktor, je to dôležité aj kvôli tomu, že čím ďalej, tým viac užívateľov navštevuje web na mobilných zariadeniach


Off Page SEO faktory

Odkazový profil webu: jedným z najdôležitejších SEO faktorov hodnotenia autority domény je množstvo a kvalita spätných odkazov vedúcich na vašu doménu. Taktiež je veľmi dôležité, z ktorých slov na vás iné stránky odkazujú (mali by to byť slová či slovné spojenia týkajúce sa vášho biznisu). V minulosti stačilo v SEO získať spätné odkazy z akýchkoľvek domén. Dnes to však už nestačí, oveľa dôležitejšie je získavať odkazy z kvalitných a k vášmu biznisu relevantných domén.

Profily na sociálnych sieťach: Google monitoruje, či váš biznis má profily aj na sociálnych sieťach. Zároveň sleduje aj aktivitu a množstvo sledujúcich užívateľov týchto profilov. 

Zmienky o vašej doméne na iných stránkach bez spätného odkazu: Google monitoruje aj to, ako často o vás píšu médiá alebo iné stránky, aj keď na váš web nakoniec neodkážu. Pre Google je to signál, že vaša značka je lokálne alebo globálne známa.


Je vaša doména správne optimalizovaná podľa všetkých SEO faktorov?

Faktorov ovplyvňujúcich hodnotenie vášho webu je samozrejme oveľa viac. Už tie vyššie spomenuté môžu byť dobrým vodítkom k tomu, aby ste odhalili problémy a zároveň potenciál pre lepšie využitie SEO na vašom webe.

~ Lenka Lukáčová ~

Ak po prečítaní tohto článku máte pocit, že potrebujete so SEO pomôcť, napíšte mi!